LäsKod

Appen LäsKodHem

Icon

LäsKod är en app för iPad, iPhone och Android med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av sin läsning samt ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska.

Det finns sju svårighetsnivåer i appen som bygger på forskning om vilka stavelsestrukturer som är lättare att avkoda i början av läsprocessen. Med appen kan eleven på ett systematiskt sätt träna koppling mellan fonem och grafem med hjälp av olika aktiviteter: inlärning av bokstäver med ljud och bild, orddiktamen, para ihop ordet med bilden och träna på begynnelseljudet. Den sista nivån innehåller ca 150 vanligt förekommande helord som eleverna behöver i sin läs- och skrivinlärning och som är semantiskt meningsfulla för eleven.

LäsKod är enkel att använda och kan användas självständigt av eleven.

LäsKod innehåller ingen reklam eller köp inuti app.

Screenshots

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Recensioner

Skolappar
Strössel

Sammanställning av appar för språkträning

Så här säger några lärare om LäsKod:

Min Bas-grupp har fått arbeta med appen vid några tillfällen. Alla tycker om den! Roligt att få arbeta i sin egen takt. De som kan lite mer tycker att det är häftigt att upptäcka nya ord, andra lär sig nya bokstavsljud som vi inte har hunnit gå igenom. So far so good! Klart att det finns önskemål om förbättringar men den bästa appen hittills när det gäller läsinlärning på nätet. Men inget ersätter en bra lärare:-) LäsKod - den är tydligt strukturerad, lugn och avskalad design. Till skillnad från många andra appar för läsinlärning så är den här INTE BARNSLIG! Perfekt för alla - särskilt för lite äldre barn och ungdomar som behöver träna läsinlärning. Rekommenderas! Passar för vuxna elever utan barninslag. Jättebra!!! Gillar er app mycket, mycket och rekommenderar den hela tiden!
Mina elever gillar den också, år 6-9.
Det här är en mycket grundlig och väl genomarbetad app för den tidiga läsutvecklingen. Skönt är att slippa en massa (o)ljud som motivationsförstärkare.