Multiplikation och division

Välj vilka tabeller du vill öva på och tryck på Starta. Ditt svar matas in med Ok eller Enter.

Java applet that helps you practice multiplikation and division.