Svenska glosor

Välj om du vill ha bild eller text. Välj vilken uppsättning av ord du vill ha. Tryck Starta när du är nöjd med dina val.

Mata in ditt ord och tryck Ok eller Enter.

Java applet that helps you practice spelling.