Addition och subtraktion

Välj vilka storleksordningar du vill öva på och tryck på Starta. Ditt svar matas in med Ok eller Enter.

Java applet that helps you practice addition and subtraktion.